BESÖK KONSTENS

RUM I MAJORNA

 

 

Röda Sten Konsthall                                        1A

 

Röda Sten konsthall är en av de största utställnings-platserna för samtida konst och kultur i Västsverige.

I husets fem utställningsrum visas program året om. Verksamheten inrymmer också en skapande Verkstad med aktiviteter för barn och unga.

 

Röda Sten 1

www.rodastenkonsthall.se

 

 

Hey it’s Enerico Pallazzo!                                 2A

 

Hey, it´s Enrico Pallazzo! är en organisation där flera kreativa näringar valt att samverka under samma tak. En del av den utåtriktade verksamheten drivs av konst- och kulturproducenter. Här anordnas event, utställningar, spelningar, föreläsningar, filmvisningar, utbildningar och workshops.

 

Sockerbruket 20 – 22

www.heyitsenricopallazzo.se

 

 

Göteborg Konst                                                3A

 

Göteborg Konst arbetar med konst som syns och blir sedd. Kulturförvaltningens konstenhet arbetar med projektering, inventering och deponering av konst i stadens inre och yttre offentliga rum.

 

Sockerbruket 2 – 4

www.goteborgkonst.com/

3:e Våningen                                                    4A

 

600 kvm samtidskonst. Försökshall, dansscen, studio, bibliotek och butik. Här visas internationella och när-producerade föreställningar, utställningar, konserter och performance.

 

Sockerbruket 9

www.3vaningen.se

 

 

Oro Galleri                                                        5A

 

Oro Galleri är ett konstnärskollektiv med både studio och galleri som fokuserar på ung samtidskonst. För aktuellt program besök facebooksidan.

 

Karl Johansgatan 146

www.facebook.com/oro.galleri

 

 

Press                                                                6A

 

Press är en kulturell tankesmedja som arbetar med superhybriditet inom populärvetenskap och populärkultur.

 

Älvsborgsgatan 16

pressaggregator.tumblr.com

 

 

Hit                                                                     7A

 

Hit - projektrum för samtidskonst. Se hemsida för

aktuellt program.

 

Älvsborgsgatan 52

www.h-i-t.se

Skjul Fyra Sex                                                  8A

 

Skjul Fyra Sex fungerar som kreativ arbetsplats och arena med inriktning mot konst och musik, ofta i samarbete med andra aktörer inom Göteborgs konst- och kulturliv. För mer info om öppna evenemang, besök hemsidan eller facebook-sidan “Skjul Fyra Sex”.

 

Fiskhamnsgatan 41

www.skjulfyrasex.se

 

 

Nextart Gallery & Bookshop                             9A

 

Nextart Gallery & Bookshop är ett samtida konstgalleri och bokhandel med en lekfull och gränsöverskridande approach. Fokus riktas på fotobaserad konst, gärna av ett experimentellt slag.

 

Karl Johansgatan 15 – 17

www.nextart.se

 

 

Vita Rosen                                                      10A

 

Vita Rosen är ett konstnärsdrivet galleri- och projektrum för svensk och internationell samtidskonst.

 

Bangatan 10

www.vitarosen.org

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Art Map Majorna är ett samarbete mellan konsthallar,

gallerier, projektrum, konstscener och konstenheten i Göteborgs stadsdel Majorna.

Uppdateringar av utställningar, konstprojekt,

föreställningar, konserter och andra händelser: